Evifin Oy


Tietotekniikkaa toimintojen tehostamiseen!

Toimitamme tuotantoon, materiaalihallintaan sekä tunnistautumiseen välineitä, ratkaisuja ja palveluita, joilla tehostetaan rutiinitoimintoja ja edistetään liiketoimintojen kehittämistä.

Toimitamme kokonaisratkaisuja sekä täydennyksiä olemassa oleviin järjestelmiin. Meiltä saat viivakoodilaitteet, laskutus-, varasto- ja asiakasrekisteriohjelmat pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin sekä kortinlukijoita tunnistautumiseen. Tämän lisäksi meiltä saa tarvittavat oheislaitteet täydelliseen järjestelmäintegraatioon.

Omalla aputoiminimellä suunnittelemme ja toteutamme myös verkkosivuja (nettisivut) sekä verkkokauppoja yrityksille, yhdistyksille ja muille yhteisöille. Palveluun sisältyvät luotettavat sivujen päivitys- ja ylläpitopalvelut.

  • Viivakoodilaitteet: Viivakoodinlukijat (käsikäyttöinen, CCD, laser), kiintolukijat, pankkiviivakoodinlukijat (viivakoodinlukija laskun maksuun), tarratulostimet (etikettitulostimet), tulostusmateriaalit (tarrat, värinauhat), tiedonkeruulaitteet sekä viivakooditekniikan asiantuntijapalvelut
  • Ohjelmat pienyrityksille: laskutukseen laskutusohjelma, varastonhallintaan varasto-ohjelma, asiakastietojen hallintaan asiakasrekisteriohjelma
  • Toimikortinlukijat eli henkilökortinlukijat (sirukortin lukija, älykortinlukija): kortinlukijat soveltuvat käytettäväksi sähköisten tunnistekorttien (kuten sähköinen henkilökortti eli hst-kortti, terveydenhuollon toimikortti, terveydenhuollon ammattikortti, julkishallinnon toimikortti) kanssa käytettäväksi
  • Verkkosivujen sekä verkkokauppojen toteutus (www-sivut): palveluina sivujen täydellinen suunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa, tai valmiin sivun valmistelu viimeisimpien ohjelmistojen avulla, aina tarpeen mukaan. Verkkokauppatoteutukset valmiisiin kaupallisiin ratkaisuihin pohjautuen, räätälöintinä olemassa oleva brändi huomioiden.

Uutiset


24.3.2017 Verkkosivut uudistuneet 

Lanseerattu uusi brändi, sekä verkkosivut vastaamaan tätä uutta ilmettä.


7.2.2017  
Evifin Oy:n uusi toimitusjohtaja, Per Lindberg:

”Yhdessä asiakkaan kanssa”. Yrityksen ajatusmallin runko on ajatella asiakkaan näkökulmasta, oli hän sitten henkilöasiakas, joka tarvitsee yksittäisen tuotteen, tai yritys jolle toimitetaan kokonaisratkaisuja. Jokaisen kanssa pitää yhdessä löytää paras ratkaisu hänen tarpeisiinsa.